ACTIVITĂȚI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Principalele activități desfășurate de Asociație se vor referi la:

 • informarea tinerilor privind problemele de interes public;
 • organizarea de seminarii;
 • organizarea de întâlniri publice;
 • acțiuni de combatere a discriminării și a actelor de violență (inclusiv egalitatea sexelor, minorități etnice și antirasism sau violență în familie);
 • inițirea formatorilor de imagine;
 • publicarea și editarea de materiale informative;
 • realizarea de consultanță tehnică, economică, politică, socială, juridică, managerială și expertize;
 • inițierea de studii privind protecția faune și florei;
 • inițierea de sondaje de opinie și alte studii sociologice pe probleme specifice tinerilor;
 • promovarea de colaborări și asocieri cu organisme similare din țara și străinătate;
 • promovarea tehnicilor de îmbunătățire și conservare a mediului ambiant;
 • libertatea religioasă  a tinerilor și drepturile refugiaților și ale emigranților;
 • inițierea de studii privind familiile politice.