misiune • promovarea libertăților fundamentale și a democrației;
 • dezvoltarea parteneriatului cu organismele publice și cu alte instituții de profil;
 • asigurarea accesului la o documentație de calitate (științifică, tehnică, cultural artistică, economică, instituțională);
 • creșterea exigenței profesionale;
 • facilitarea schimburilor de idei, soluții, studii și cercetări aplicative:
 • informarea tinerilor privind problemele de interes public;
 • organizarea de seminarii și de întâlniri publice;
 • actiuni de combatere a discriminării și a actelor de violență (inclusiv egalitatea sexelor, minorități etnice și antirasism sau violența în familie);
 • inițirea formatorilor de imagine;
 • realizarea de consultanță tehnică, economică, politică, socială, juridică, managerială și expertize;
 • inițerea de studii privind protecția faune și florei;
 • inițierea de sondaje de opinie și alte studii sociologice pe probleme specifice tinerilor;
 • promovarea de colaborări și asocieri cu organisme similare din țară și străinătate;
 • promovarea tehnicilor de îmbunătățire și conservare a mediului ambiant;
 • libertatea religioasă  a tinerilor și drepturile refugiaților și ale emigranților;
 • inițierea de studii privind familiile politice;